Činnost asociace

Proč byla asociace založena a jaké jsou její cíle?

Zásadní body proslovu prezidenta asociace Mgr. Michala Maláta, se kterým vystoupil během Celostátní konference školního stravování u příležitosti zahájení činnosti asociace.


Stáhnout proslov Mgr. Michala Maláta.pdf (3 MB)

Stáhnout zprávu z konference.pdf (46,3 kB)