Základní informace o členství

Vážená paní, vážený pane

Dovolte mi oslovit Vás s nabídkou členství v Asociaci školních jídelen České republiky (dále Asociace). Asociace byla založena v roce 2011. Asociace je sdružením, které spolupracuje s  vedoucími pracovníky školních jídelen, dále také s odborníky z oblasti legislativy a metodiky školního stravování. Cílem Asociace je zlepšení celospolečenského vnímání systému školního stravování a posílení  uznání pracovníků školních jídelen.

10 důvodů proč se stát členy Asociace školních jídelen České republiky

Výhody člena AŠJČR:

  • Bezplatný informační servis.
  •  Kvalifikované odpovědi na vznesené dotazy – poradenství.
  • Účast na plánovaných seminářích za zvýhodněných podmínek.
  • Možnost aktivní účasti na projektech Asociace k propagaci školního stravování.
  • Asociace podporuje regionální vzdělávací akce ( kurzy a semináře ).
  • Možnost přípravy školení a seminářů dle potřeb zadavatele.
  • Možnost zvýhodněných cen vstupu na semináře a školení z produkce Asociace.
  • Hájení zájmů, prezentace a posílení prestiže pracovníků školních jídelen.
  • Slevy pro členy na různé akce a vybrané produkty.
  • Pravidelně se setkávat s ostatními poskytovateli stravovacích služeb.

 

Základní členský příspěvek pro rok 2017 činí 1000,- Kč pro právnickou osobu a 500,- pro fyzickou osobu.  

V případě jakýchkoliv dotazů můžete navštívit www.asjcr.cz  nebo kontaktovat kancelář Asociace v Českých Budějovicích.

 

          

Podmínky členství v Asociaci školních jídelen ČR o.s.

Členem Asociace školních jídelen ČR o.s. ( dále jen AŠJČR ) se může stát občan ČR starší 18 let nebo právnická osoba, která vyjádří v písemné  přihlášce souhlas se stanovami asociace (přihlášku lze zaslat poštou nebo vyplnit registrační formulář – www.asjcr.cz), uhradí členský příspěvek.

Členství zaniká vystoupením, které člen ohlásí písemně, nezaplacením členských příspěvků, úmrtím, vyloučením, které schválí výbor nebo zánikem AŠJČR. Při zániku členství propadají již uhrazené členské příspěvky ve prospěch AŠJČR.

Podmínkou řádné registrace je uhrazení členského poplatku (dále jen ČP) v asociaci AŠJČR.
Základní členský příspěvek pro rok 2017 činí 1000,- Kč pro právnickou osobu a 500,- pro fyzickou osobu. Členský příspěvek lze uhradit až na dobu 3 let (= 1500 Kč pro FO a 3000 Kč pro PO ).   

Přihlašovací formulář naleznete na internetových stránkách Asociace školních jídelen ČR, o.s. www.asjcr.cz

Za projevený zájem děkujeme!

Asociace školních jídelen ČR, o.s.       

Husova 523 / 30

České Budějovice, 370 21

Tel.: +420 385 310 257

IČ: 22768084