Obchodní podmínky

 1. Zaslaná přihláška účastníka akce je závazná.
   
 2. Zaregistrovaný účastník se může odhlásit z pořádáné akce pouze zasláním e-mailu na adresu kancelar@asjcr.cz. Potvrzení o přijetí e-mailu mu bude zasláno ze strany AŠJ ČR bez zbytečného odkladu.
   
 3. Odhlášení z akce bez stornopoplatku lze provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním objednané konference. V tomto případě bude poplatek vrácen v plné výši. V případě zrušení účasti 2 a méně pracovních dnů před konáním akce hradí účastník stornopoplatek ve výši 100 %.
   
 4. Poskytnuté informace o účastnících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. AŠJ ČR užívá veškeré poskytnuté údaje  od účastníků výhradně pro vnitřní potřebu asociace a zkvalitnění nabízených služeb.
   
 5. Přihlášení účastníci souhlasí v souladu s § 84 až 90 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník s pořizováním obrazového nebo zvukového záznamu a jeho následnému využití pro prezentaci AŠJ ČR a její vnitřní potřeby. Souhlas je poskytován na dobu neurčitou. V případě, že výše uvedené dokumenty a výstupy jsou osobními údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, přihlášení účastníci souhlasí s jejich shromažďováním a zpracováním k uvedeným účelům (bod 4. a 5. tohoto dokumentu) po uvedenou dobu.